ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συνδεθείτε με Ασφάλεια:

Το MyHealthAngels βασίζεται και περιλαμβάνει διεθνή πρότυπα ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων (όπως το HL7) και λεξικά (όπως το ICD-10, το ICPC-2: International Classification of Primary Care), ενώ η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται με τον πλέον ασφαλή τρόπο. Έτσι, τα ιατρικά δεδομένα σου είναι προστατευμένα τόσο κατά την μεταφορά, όσο και κατά την αποθήκευση τους με την χρήση κρυπτογράφησης υψηλής ασφάλειας.

ΜΟΝΟ οι ίδιοι οι Ασθενείς, μπορούν να έχουμε Πρόσβαση στο Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας τους.