ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενισχύει την συνεργασία μεταξύ Ιατρού & Ασθενή, διότι δημιουργεί:

Αποδοτικότερη Επικοινωνία, μέσω της Ασφαλέστερης και Αμεσότερης ανταλλαγής ΖΩΤΙΚΩΝ δεδομένων και Πληροφοριών σχετικά με την υγεία τους.

Αλληλεπίδραση, δημιουργώντας ένα νέο ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας, μεταξύ εσού του Ιατρού και των Ασθενών σου, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες της Ιατρικής Δεοντολογίας και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο βελτιώνει τη σχέση Ιατρού- Ασθενή.