ΟΦΕΛΗ ΙΑΤΡΟΥ

Προσφέρει Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας στον Ιατρό, διότι σου Παρέχει:

Πλήρη διαχείριση του Ιατρείου σου με ασφάλεια και ευελιξία μέσω του Internet, σε όλες τις συσκευές και χωρίς εγκατάσταση (πχ με Firefox ή Chrome).

Σύνδεση με την e-συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ. Εσύ ο ιατρός συνταγογραφείς μόνο σε ένα σύστημα.

Αυτόματη κοινοποίηση προς εσένα τον Ιατρό για τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Ασθενή σου με αυτόματη ειδοποίηση.

Δυνατότητα τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων να ενημερώνουν αυτόματα τους κλινικούς σου φακέλους, αλλά και το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας των Ασθενών σου (σε συνεργαζόμενους φορείς υγείας).

Επιλεκτική επιλογή προβολής και αποστολής των αποτελεσμάτων και των εξετάσεων θα βλέπει ο ασθενής.

Κλινικό Φάκελο Υγείας (CHR - Clinical Health Record) για την ορθή οργάνωση του Ιατρείου σου, με την παροχή του πιο ολοκληρωμένου και σύγχρονου Κλινικού Φακέλου Υγείας, όντας πλήρης και εύκολος στη χρήση, για γρήγορη και αποτελεσματική εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων για το παρελθόν, παρόν και μέλλον του ασθενή. (Διαγνώσεις, επισκέψεις, ιατρικές σημειώσεις, μετρήσεις, ιστορικό, ραντεβού, φάρμακα, παραπεμπτικά , περιστατικά, επεμβάσεις, κ. ά.).

Γρήγορη και ασφαλή αποθήκευση με δυνατότητα ανάκλησης των δεδομένων, άρα κέρδος χρόνου στην αναζήτηση και συμπλήρωση στοιχείων.

Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας (PHR - Personal Health Record) για τους Ασθενείς σου, για την διαχείριση των προσωπικών ιατρικών δεδομένων τους. Ο Ασθενής σου απαλλάσσεται από το να προσκομίζει συνέχεια πακέτα εξετάσεων, να τα έχει στην σωστή σειρά (χρονολογική ή άλλη), εξαλείφοντας παράλληλα τον κίνδυνο να χαθούν ή να αλλοιωθούν τα στοιχεία από τη χρήση ή τη φθορά του χρόνου. Μία νέα προσφορά προς τον Ασθενή σου.

Παραπομπή σε άλλον Ιατρό ή Εργαστήριο: το σύστημα παράγει παραπεμπτικά για χρήση σε άλλους Ιατρούς ή Παρόχους Υγείας.

Συνεχείς αναβαθμίσεις των λειτουργιών που είναι άμεσα διαθέσιμες σε Εσένα, χωρίς να χρειάζεται να σταματάς τις καθημερινές δραστηριότητές σου (4 φορές το χρόνο).

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας, την προληπτική ιατρική, την εκγύμναση και την διατροφή των Ασθενών σου.