ΟΦΕΛΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Βελτιώνει την ποιότητα της Υγείας των Ασθενών, διότι:

Θα κατέχουν  πλέον το δικό τους  Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας, με όλο το Ιατρικό τους Ιστορικό καταγεγραμμένο και όλα τα Ιατρικά τους έγγραφα  οργανωμένα και ΑΜΕΣΑ διαθέσιμα.

Θα μπορούν, οι ίδιοι οι Ασθενείς να Ενημερώνουν το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας τους, καταγράφοντας ότι οι ίδιοι θεωρούν σημαντικό. Είτε πρόκειται για ένα μεμονωμένο Ιατρικό περιστατικό (πχ μια αλλεργία), είτε πρόκειται για κάποια Χρόνια πάθηση  (Διαβήτη, Αρτηριακή Υπέρταση κλπ), ΠΛΕΟΝ θα μπορούν να το καταγράψουν, προσθέτοντας όποτε επιθυμούν ακόμη και τις μετρήσεις που παίρνουν (πχ για Ζάχαρο, Πίεση κλπ), μέσα στο Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας τους και να το προσθέσουν στο Ιατρικό τους Ιστορικό, ενημερώνοντας (εάν το επιθυμούμε), εσένα τον Ιατρό  αυτόματα . Θα δημιουργήσουν ουσιαστικά  οι ίδιοι οι Ασθενείς ένα αρχείο ‘πορείας’ και ‘εξέλιξης’ της Υγείας μας.

Δεν θα χρειάζεται να «κουβαλάνε» τα  πακέτα με τις εξετάσεις τους, αφού το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας τους είναι πάντα διαθέσιμο μέσω του Internet.

Το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας τους, διατηρείται Αναλλοίωτο  αφού δεν φθείρεται και δεν χαλάει από το χρόνο , διατηρώντας πάντοτε, τα Ιατρικά τους Δεδομένα, σε σωστή σειρά (χρονολογική ή άλλη).

Το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας τους,  ενημερώνεται Αυτόματα με τα ΝΕΑ Ιατρικά Δεδομένα (Γνωματεύσεις , Αποτελέσματα Εξετάσεων κλπ) που δημιουργούνται από εσένα τον Ιατρό και τους  συνεργαζόμενους Φορείς Υγείας (Διαγνωστικά & Μικροβιολογικά Κέντρα), ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τους ίδιους τους Ασθενείς.

Θα ενημερώνονται  Άμεσα για θέματα υγείας και πρόληψης!