Περιγραφή Λύσης

Η Αναζήτηση σου Έφτασε στο Τέλος της

 
Το MyHealthAngels είναι μία Πρωτοποριακή Διαδικτυακή Πλατφόρμα στο χώρο της Υγείας που εξασφαλίζει την Οργάνωση & Διαχείριση του Ιατρείου , μέσω της ενεργής συμμετοχής του Ασθενή , παρέχοντας:
 
Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας Επόμενης Γενιάς, ΣΗΜΕΡΑ
 
Συμβαδίζοντας με τις Διεθνής εξελίξεις της Ψηφιακής Υγείας (e-health), παρέχουμε την δυνατότητα στους Παρόχους Υγείας να προσφέρουν στους Ασθενείς:
 
Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας
 
Το MyHealthAngels μπορεί να αξιοποιηθεί και από Κλινικές, Πολυιατρεία, Εργαστήρια κα.

Αξιοποίηση του Υπάρχοντος Πελατολογίου σου

Δυνατότητα μεταφοράς των παλαιών δημογραφικών στοιχείων των Ασθενών σου και δυνατότητα αξιοποίησης των υπαρχόντων δεδομένων σου με την μεταφορά τους στο MyHealthAngels, ώστε έτσι να μην χαθεί λεπτό λειτουργίας από το Ιατρείο.

Πλήρη διαχείριση του Ιατρείου σου ή της Ιατρικής Εταιρίας σου

Με ασφάλεια και ευελιξία στο διαδίκτυο (internet), σε όλες τις συσκευές και χωρίς εγκατάσταση, απλά με την χρήση ενός Internet Browser όπως Firefox & Chrome.

Αλληλεπίδραση με τους Ασθενείς σου

Δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ εσού του Ιατρού και των Ασθενών σου,  τηρώντας παράλληλα τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, που δημιουργεί και βελτιώνει τη σχέση Ιατρού - Aσθενή.

Σύνδεση με την e-συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ

Εσύ, ο ιατρός, συνταγογραφείς μόνο σε ένα σύστημα!

Αυτόματη κοινοποίηση

Αυτόματη κοινοποίηση προς εσένα τον Ιατρό για τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Ασθενούς σου, με αυτόματη ειδοποίηση.

Σύνδεση μέσω API

Δυνατότητα τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων να ενημερώνουν αυτόματα τους κλινικούς σου φακέλους, αλλά και το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας του Ασθενούς σου (σε συνεργαζόμενους φορείς υγείας).

Κλινικό Φάκελο Υγείας (CHR - Clinical Health Record)

Για την ορθή οργάνωση του Ιατρείου σου, με την παροχή του πιο ολοκληρωμένου και σύγχρονου Κλινικού Φακέλου Υγείας: Πλήρης και εύκολος στη χρήση, για γρήγορη και αποτελεσματική εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ασθενή.

Υπηρεσίες Ιατρικών Δεδομένων

Παρέχει υπηρεσίες όπως: διαγνώσεις, επισκέψεις, ιατρικές σημειώσεις, μετρήσεις, ιστορικό, ραντεβού, φάρμακα, παραπεμπτικά, περιστατικά, επεμβάσεις, κ. ά.

Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας (PHR - Personal Health Record)

Για τους Ασθενείς σου, με την διαχείριση των προσωπικών ιατρικών δεδομένων τους. Ο Ασθενής σου απαλλάσσεται από το να προσκομίζει συνέχεια πακέτα εξετάσεων, να τα έχει στην σωστή σειρά (χρονολογική ή άλλη), και τον απαλλάσσει από τον κίνδυνο να χαθούν ή να αλλοιωθούν τα στοιχεία από τη χρήση ή τη φθορά του χρόνου. Μία νέα Υπηρεσία προς τον Ασθενή σου!

Ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων

Μια μοναδική προσέγγιση για τον διαμοιρασμό ιατρικών δεδομένων μεταξύ εσού και των Ασθενών σου. Οι Ιατροί και οι Ασθενείς μπορούν, μέσω της πλατφόρμας, να ανταλλάσουν πληροφορίες. Ο Ασθενής είναι σε συνεργασία μαζί σου, και με αυτόν τον τρόπο βοηθάς τον Ασθενή σου να είναι πάντα «συντονισμένος» με τον Ιατρό του.

Αναβαθμίσεις

Συνεχείς αναβαθμίσεις των λειτουργιών που είναι άμεσα διαθέσιμες σε Εσένα, χωρίς να χρειάζεται να σταματάς τις καθημερινές δραστηριότητές σου (4 φορές το χρόνο).

Διεθνή Πρότυπα

Διεθνή Πρότυπα στον τομέα της τεχνολογίας και της ιατρικής πληροφορίας. Το σύστημα είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και είναι πάντοτε ενημερωμένο σε όλο το φάσμα των Ελληνικών και διεθνών ιατρικών κωδικοποιήσεων (πχ ICD-10).

Παραπομπές

Παραπομπή σε άλλον Ιατρό ή Εργαστήριο: το σύστημα παράγει παραπεμπτικά για χρήση σε άλλους Ιατρούς ή Παρόχους Υγείας.

Προαγωγή Υγείας

Υποστηρίζει ενέργειες για την προαγωγή υγείας των Ασθενών, δίνοντας αντισταθμιστικά οφέλη & κίνητρα για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παθήσεων τους.

Ασφάλεια

Ασφάλεια κατά την μεταφορά και την αποθήκευση των ιατρικών δεδομένων με την χρήση Ισχυρού και Πολύπλοκου Συστήματος  Κρυπτογράφησης. Επιπροσθέτως οι λογαριασμοί και οι ‘κινήσεις’, καταγράφονται και αποθηκεύονται ξεχωριστά, ώστε να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της Ασφάλειας.

Αποθήκευση

Γρήγορη και ασφαλή αποθήκευση με δυνατότητα ανάκλησης των δεδομένων, άρα κέρδος χρόνου στην αναζήτηση και συμπλήρωση στοιχείων.

Δείτε το Video Παρουσίασης

Ιατρικές Κωδικοποιήσεις

Διεθνή Πρότυπα Ιατρικής Κωδικοποίησης

όπως το ICD10 (Διαγνώσεις και Προβλήματα), ICPC2 (Επισκέψεις), CVX (Εμβολιασμοί) κ.λπ

Ελληνικά Πρότυπα Ιατρικής Κωδικοποίησης

όπως ο Ε.Ο.Φ (Φάρμακα) και ΕΛ.Ο.Κ.Ι.Π (Επεμβάσεις).

Προσαρμοσμένες Ιατρικές Κωδικοποιήσεις

για Αλλεργίες, Μετρήσεις και Εργαστηριακά Αποτελέσματα, με την δυνατότητα για δημιουργία δικών σας καταχωρήσεων.

"Λίστες Γρήγορων Επιλογών"

Δημιουργείστε μία ή παραπάνω υπολίστες για κάθε κωδικοποίηση, για γρηγορότερη πρόσβαση στις πιο χρησιμοποιημένες καταχωρήσεις σας.

Διεθνή Πρότυπα

Ασφαλή Ιατρικά Δεδομένα

Η πλατφόρμα MyHealthAngels εξασφαλίζει τα ιατρικά δεδομένα τόσο κατά την διάρκεια της μεταφοράς όσο και κατά την φύλαξη τους, με την χρήση Ισχυρού και Πολύπλοκου Συστήματος  Κρυπτογράφησης.

Τεχνολογία Cloud

Η πλατφόρμα MyHealthAngels είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω internet (SaaS-Software as a Service), προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση και επεκτάσιμη χωρίς την δική σας παρέμβαση.

Πρότυπα Ιατρικής Πληροφορικής

Η πλατφόρμα MyHealthAngels βασίζεται και περικλείει όλα τα μεγάλα διεθνή πρότυπα της ιατρικής πληροφορικής (όπως το HL7) και κωδικοποιήσεις.

Επιπλέον υλικό σχετικά με το MyHealthAngels